• Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ

  November 5, 2014
  1

  -   Lập kế hoạch khảo sát, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng

  –   Thu thập thông tin khảo sát từ phía khách hàng

  –   Viết các đặc tả yêu cầu người sử dụng

  –   Phân tích yêu cầu nghiệp vụ khách hàng

  –   Xây dựng kịch bản và thực hiện kiểm thử ứng dụng

  –   Xây dựng các tài li...